QUALITY ASSURANCE :

1.Mục đích tự đánh giá
Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để kiểm định chất lượng
2.Phạm vi đánh giá.
Đánh giá các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong một chu kỳ kiểm định.

test4  TESTING :

- Sinh viên xem danh sách thi Năng lực tiếng anh ngày 08/01/2017 tại đây:

- Sinh viên xem danh sách thi Năng lực tiếng anh ngày 08/01/2017 tại đây:

- Sinh viên xem danh sách thi Năng lực tiếng anh ngày 08/01/2017 tại đây:

Educational Testing and Qualtiy Assurance
54 Nguyen Luong Bang Street, Đa Nang City, Vietnam
Tel: +84 0511 3 737 931
Email: qat.dut@ dut.udn.vn

QAT Logo 300x183